NASZ ZESPÓŁ

Centrum Mediacji Rodzinnych prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe przy udziale mediatorów, którzy jednocześnie związani są z prawem. Mediator Izabela Kałczuga jest radcą prawnym, wykonującym obecnie zawód adwokata, a mediator Katarzyna Przystalska jest socjologiem i prawnikiem. 

MEDIATORZY

Izabela Kałczuga - mediator sądowy, adwokat, radca prawny 

Mediator Stały z wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Prowadzi w szczególności mediacje rodzinne, rozwodowe i separacyjne, w sprawach o alimenty, wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki nad małoletnimi z indywidualnej inicjatywy członków rodziny, jak i na podstawie postanowienia sądów.
Sprawy rodzinne wymagają dużo wiedzy, doświadczenia i umiejętności, także tych spoza paragrafów. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu psychologii, relacji interpersonalnych, procesów poznawczych, osobowości oraz emocji i motywacji.

Katarzyna Przystalska - mediator sądowy, prawnik, socjolog, politolog

Mediator Stały z wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych i "okołorozwodowych", w szczególności w sprawach z zakresu: kontaktów dzieci z rodzicami, ustalenia alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej, rozwodu, separacji, podziału majątku. Wykonując zawód mediatora kieruje się w swojej pracy standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości